Ny investeringsvertikal öppnar för ökat investeringsmandat och löpande kassaflöde till First Venture

Lansering av struktur för alternativa investeringsfonder

First Venture har under snart två decennier etablerat ett starkt varumärke bland svenska early stage-investerare samtidigt som bolagets aktiva investeringsstrategi har tagit ett stort antal bolag från den s.k. Valley of Death till lönsamhet, börsnotering, m.m.

First Venture kan idag meddela att bolaget sedan slutet av 2022 arbetat med att upprätta en struktur och ett ramverk som möjliggör för First Venture att etablera s.k. alternativa investeringsfonder (AIF:er) som dotterfonder till First Venture. Avsikten är att dessa fonder kan komma att drivas av First Venture ensamt eller genom partnerskap med framträdande aktörer.

Investeringsstrategin för dessa dotterfonder kommer fokusera på bolag och sektorer som ligger i linje med First Ventures värderingsgrund, men som inte konkurrerar med First Ventures befintliga portföljbolag eller investeringsstrategi. Dotterfonderna kommer ha möjlighet att investera i skeden som i dagsläget ligger utanför First Ventures investeringsstrategi alternativt ha ett mer nischad investeringsfokus.

Effekter på First Venture

Genom upprättandet av dotterfonder avser First Venture dels att skapa goda avkastningsmöjligheter för AIF-investerarna och dels att skapa ett löpande kassaflöde till First Venture.

Den tilltänkta strukturen innebär att det löpande kassaflödet till First Venture Sweden AB (publ) består av en löpande förvaltningsavgift samt en andel av fondens genererade avkastning, s.k. carried interest.

Arbetet med att resa AIF:er kommer inte påverka First Ventures nuvarande investeringsverksamhet baserad på eget kapital.

Kommentar från First Ventures VD David Wendel

”Efter ett minst sagt turbulent år 2022 parallellt nya regelverk för investeringsverksamhet ser vi tydligt att intresset för investeringar inom våra kärnområden, hälsa och hållbarhet, har ökat kraftigt. Allt ifrån stora institutionella investerare till privatpersoner söker sig till sektorer där vi, med över 15 års erfarenhet och track record, är en central aktör på den svenska marknaden.

Det ökade intresset parallellt med den tekniska utvecklingen inom dessa sektorer och det rådande marknadsklimatet på finansmarknaden har skapat ett i mina ögon fantastiskt investeringsklimat. Värderingar på fundamentalt starka bolag är lägre än vad de varit på många år, och med en ökande investeringsvolym till dessa sektorer kommer många bolag ha goda förutsättningar att skala upp.

Min bild är att vi inte kunnat hitta en bättre tid att påbörja resan mot att lansera den här typen av specialistfonder samt att den nya kapitalförvaltande verksamheten kommer utgöra ett starkt komplement till vår nuvarande investeringsverksamhet.” – David Wendel, VD First Venture

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB

 

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting