First Venture ökar innehavet i Humble Group

First Venture har köpt aktier i Humble Group för cirka 5 Mkr och ökar innehavet.

First Venture har över marknaden köpt aktier i Humble Group som är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan.

– ”Vi är mycket imponerade av det arbete som Simon och det starka entreprenörsteamet i Humble Group genomfört under de senaste åren. Vi ser en stor potential till fortsatt värdeökning även framåt. ” säger Rune Nordlander, vd på First Venture. 

Med de senaste förvärven av Solent samt ytterligare sex bolag som kommunicerades av bolaget den 24 september inkl det tidigare förvärvet av Swedish Food Group, skulle Humble-gruppens omsättning under perioden juli 2020 till juni 2021 proforma uppgått till 3,4 miljarder kronor med en ebitda på 444 miljoner kronor. 

För vidare information, vänligen kontakta:

Rune Nordlander, Verkställande direktör, First Venture Sweden AB

E-post: rune.nordlander@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ) 

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB+46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se