First Venture investerar i Mindforce Game Lab – framtidens sjukdomsbehandling genom digitalisering och gamification

First Venture Sweden AB (publ) (”First Venture”) har tecknat aktier till ett värde om ca 3,6 mkr i Mindforce Game Lab AB (”Mindforce”), motsvarande ca 3,3 % av aktierna i bolaget efter full utspädning. Mindforce affärsidé är att hjälpa människor att förbättra deras hälsa genom mobilspel och appar.

Mänsklighetens hälsa har aldrig varit i större fokus än den är idag, och samtidigt är antalet människor som diagnostiseras med mentala sjukdomar större än någonsin. En av de mest centrala faktorerna i kampen för att förbättra människors hälsa är deras beteende, men skadliga beteenden är i många fall svåra att förändra. Mindforce hjälper människor att förändra deras beteende till det bättre och bidrar därmed till att förbättra människors och reducera kostnader inom vården.

Mindforce utvecklar framtidens behandlingsmetod för psykiskohälsa genom att kombinera patienters medicinering med digitala terapier. Idén baseras på forskning från KTH- och Stanfordprofessorn Emma Lundberg, som också är grundare till Mindforce. I dagsläget följer enbart 30-60% av patientkollektivet den medicineringsplan som deras läkare föreskrivit. Det behövs en förändring av detta beteende för att medicineringen ska vara effektiv.

Genom att koppla ihop patientbehandlingar med beteendevetenskap och underhållning, genom gamification och mobilspel, har Mindforces studier visat på en signifikant förbättring av patienters efterlevnad av medicineringsplaner.

"Vi är mycket glada/nöjda över att ha säkerställt denna investeringsrunda och att First Venture går in som aktieägare i Mindforce Gamelab. Vi ser nu fram emot att sätta igång ett kliniskt program med vårt första CE-märkta spel Fig som en del av behandling och stöd för människor med depression och bipolär sjukdom” säger Anders RABBE, VD Mindforce Gamelab."

”Vi ser att mental ohälsa klättrar nedåt i åldrarna och påverkar fler personer än någonsin tidigare. För att komma till rätt med detta stora och världsomspännande problem samtidigt som vården möter den allt yngre genomsnittspatienten på dennes villkor, är vi övertygade om att vi behöver se bortom de traditionella vårdmetoderna. Vi ser att t.ex. gamification kommer spela en central roll i vård av bland annat mental ohälsa. Mindforces digitala lösning kompletterar de nuvarande behandlingsmetoderna på ett effektivt och modernt sätt. Potentialen i Mindforces produkt stäcker sig långt bortom de områden som bolaget fokuserar på i dagsläget och vi ser stor potential i Mindforce.” – David Wendel, VD First Venture

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB +46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting