First Venture publicerar månadsbrev för september

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter

First Venture investerar i Knodd Vård – framtidens digitala hälsoplattform för barn och småbarnsföräldrar. Lyckegård samlar sin logistik i Östergötland. Alelion får största ordern hittills. Kiliaros app förinstalleras i miljontals smartphones. Intervju med Humble Groups VD Simon Petrén. Lyckegård tar en order för 2,1 MSEK och säkrar lån till förvärv.

First Venture investerar i Knodd Vård

First Venture har tecknat aktier till ett värde om ca 5 mkr i Knodd Vård motsvarande ca 3% av bolaget. Genom nyemissionen, där även Orkla och Linbo Invest finns med på investerarsidan, tar Knodd in ca 30 mkr i syfte att fortsätta bolagets tillväxtresa.

Knodd grundades år 2018 av entreprenörerna Josefine Svegborn och Jakob Hedlund i syfte att skapa en digital barnavårdscentral för barn och småbarnsföräldrar. Genom Knodds tjänst får föräldrar support, guidning och vård, dels genom korta digitala kurser (t.ex. hjärt- och lungräddning för barn) och dels genom Knodds digitala vårdtjänst som är bemannad av läkare och sjuksystrar specialiserade på pediatrik/barnsjukvård.

Kommentar från First Venture:

”Barnfamiljer som söker sig till akutvården får därför utstå långa väntetider i väntrum. Knodds fokus på snabb (i genomsnitt 4 minuters väntan) och personlig specialistvård löser ett stort problem för såväl småbarnsföräldrar som för vården. Behovet av Knodds tjänster blir, för mig, tydligt när man ser bolagets tillväxt i kombination med en kundnöjdhet på 98% och ett snittbetyg på 4,98/5.0. Vi är väldigt glada över att få vara en del av Knodds resa, och stolta över att Knodd kan erbjuda småbarnsföräldrar en kompetent och personlig specialistvård”, säger David Wendel, VD på First Venture.

Läs mer

Alelion får största ordern hittills

Alelion har fått en stororder på högspänningsbatterisystem från en befintlig europeisk kund. Ordern, som är i EUR, med ett totalt värde av 130 MSEK, kommer att levereras under Q1 – Q4 2023. Ordern ger Alelion ett högre utnyttjande av sin produktionskapacitet samt  skapar möjlighet för företaget att implementera mer framåtriktade planer för förbättrad inköpseffektivitet och lägre kapitalbindning.

Kommentar från First Venture:

”Den stora order som Alelion nu säkrat är ett tydligt styrkebesked, särskilt i det rådande marknadsklimatet. Dessutom visar sig Alelions tidigare beslut att utöka produktionskapaciteten helt korrekt och möjliggör för en produktion av den här typen av beställningar framgent. Bolaget har byggt en intern struktur för att hantera den ökade efterfrågan på elektrifierade fordon och är välrustat för att växa i takt med den ökande efterfrågan.” säger David Wendel, VD på First Venture.

Läs mer

Kiliaros app förinstalleras i miljontals smartphones

I april 2022 tecknade Kiliaro ett avtal med den turkiska mobiltillverkaren Reeder om förinstalleringar på ca 100 000 Android-enheter i månaden. Vilket i klara siffor betyder att Kiliaroappen kommer förinstallerad i ca 1,2 miljoner mobiler årligen. Avtalet med Reeder är en stor milstolpe för Kiliaro och den turkiska etableringen som varit fokus för bolaget sedan årsskiftet. Efter ett par månaders tekniskt arbete går nu avtalet in i en ny, kommersiell fas. Kiliaros börskurs rusad flera hundra procent under september månad.

Kommentar från First Venture:

”Med mindre än ett år med Kiliaros nuvarande expansionsplaner är samarbetet med Reeder en stor bedrift som visar på potentialen för Kiliaros tjänster. Med hundratusen nya använder per månad, i kombination med tjänstens peer-to-peer-effekt på tillväxt, har Kiliaro taget ett stort steg in på den turkiska marknaden och bevisat att bolagets expansionsplaner både är genomförbara och fruktsamma.” säger David Wendel, VD på First Venture.

Läs mer

Lyckegård tar order på ca 2,1 Mkr

Lyckegård Group har fått en order på ca 2,1 MSEK avseende nio Kvickfinn som kommer levereras under kvartal 3 och kvartal 4 2022 till den franska marknaden genom partnern AgroSoil. Den franska lantbruksmarknaden är en av de största i Europa. Andelen ekologisk växtodling växer kraftigt och andelen ekologisk odlad areal har på senare år varit över 10%. EUs målsättning om 25% odlad areal i hela EU är en viktig anledning till den ökning som sker i Frankrike.

Kommentar från First Venture:

”Efter att ha stängt det andra kvartalet med positivt kassaflöde fortsätter Lyckegård sin tillväxt med en stororder från jordbruksnationen Frankrike. Jag är imponerad över vad Lyckegård lyckats åstadkomma under det senaste året och glad över att intresset för hållbart jordbruk fortsätter att växa globalt.” säger David Wendel, VD på First Venture

Läs mer

Lyckegård säkrar lån för att finansiera förvärv

Den 17 augusti ingick Lyckegård ett avtal att förvärva Östorps Bevattning för 35 miljoner kronor, en affär som är villkorad ett finansieringsförbehåll. Cirka 18,2 miljoner kronor ska tas in genom en riktad nyemission till ett fåtal investerare, och 5 miljoner ska tas in genom en riktad emission till säljaren av Östorps för kvittning av säljarrevers. Resterande del på 12,2 miljoner kronor lånas från två institutionella långivare och en professionell investerare.

Läs mer

Intervju med Humble Groups VD Simon Petrén

Humble Groups VD Simon Petrén intervjuas av aktieanalytiker Mathias Carlson på Erik Penser Bank.

Se hela intervjun

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting