First Venture Sweden AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – september 2022

Positivt momentum i flera portföljbolag och goda utsikter för framtiden samtidigt som ett nytt bolag har välkomnats till portföljen under det tredje kvartalet.

”Framtiden ser helt fantastisk ut! Utifrån ett makroperspektiv har det tredjekvartalet onekligen varit tuff, med ökande elpriser, inflation och räntehöjningar. Utvecklingen kan vid en första anblick te sig negativ, i vart fall på kort sikt, men tittar man närmare på hur investeringsbeteendet förändrats är det för mig tydligt att den stora massan av investerare har skiftat fokus mot teknikdrivna bolag inriktade på hälsa och hållbarhet. För oss på First Venture innebär detta ökande möjligheter för våra portföljbolag, särskilt när vi parallellt med marknadsomställningen ser en positiv utveckling i ett flertal av våra bolag. När vi ser att fler investerare vill komma in i vår typ av bolag samtidigt som många av portföljbolagen ser en fortsatt positiv utveckling kan jag inte göra annat än att se ljust på framtiden.” – David Wendel, VD First Venture Sweden AB

Finansiell sammanfattning juli – september 2022

  • Substansvärdet uppgick till 252 819 862 kr motsvarande 6,74 kr/aktie per den 30 september 2022.
  • Likvida medel uppgick per den 30 juni 2022 till ca 72,6 mkr, motsvarande ca 28,7 procent av substansvärdet.
  • Resultatet i kronor per aktie för perioden uppgick till -0,08 kr.

Händelser under rapportperioden

  • I juli meddelande First Venture att man avslutar uppdraget med bolaget dåvarande CFO och avser att ersätta tjänsten under 2022.
  • I augusti investerades ca 5 mkr i Knodd Vård AB, en plattform för digital hälsovård för barn och småbarnsförldrar. Investeringen gjordes tillsammans med Orkla Ventures och Linbo Invest. Genom investeringen förvärvade First Venture ca 3 % av Knodd.
  • I oktober hölls extra bolagsstämma genom vilken Johan Varland och Erik Borgblad valdes in till First Ventures styrelse.

Händelser efter rapportperioden

  • I november blev First Venture största externa ägare i Dlaboratory Sweden AB efter en investering om 1,5 mkr, motsvarande ca 3,7% av bolaget.

Läs rapporten i dess helhet här.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: 
david.wendel@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett närasamarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnetFIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting