First Venture publicerar månadsbrev för juni

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter

 

First Venture introducerar First Venture Day”. First Venture investera i Digital Diabetes Analytics. VD David Wendel medverkar i Produktionsänglar. Humble Group förvärvar portugisiska LEV group. Kiliaro avser att växa genom förvärv. Sprint Bioscience tar nästa steg i NASH-progammet. Alelion är med i Småbolagspodden. Lyckegård tar order ifrån Danmark.

 

First Venture introducerar First Venture Day

Den 2a juni 2022 bjöd First Venture in ca 50 entreprenörer från hela Sverige för att delta under First Venture Day, en dag för entreprenörer att dela erfarenheter och utmaningar samt bygga nätverk. Entreprenörerna fick bland annat höra Simon Petrén (VD Humble Group) berätta om Humble Groups expansionsresa, Rickard Eklöf (VD Mendi Innovations) berättade om deras Kickstarter-kampanj, en av mest framgångsrika av alla kampanjer i Kickstarters historia, samt William Bergh (VD Cling Systems) berättade om sin resa inom ett helt nytt segment, återvinning av litiumbatterier, och hur man skapar sin marknad.

 

Kommentar från First Venture:

”För oss på First Venture är det viktigt att vi bidrar till vidareutveckling av såväl våra portföljbolag som av entreprenörerna bakom bolagen. Vi är mycket stolta över att ha samlat några av Sveriges främsta entreprenörer till First Venture Day, ett forum som bidrar till både personlig utveckling för entreprenörerna samt till mer välmående företag. Utöver en stor mängd entreprenörer närvarade framstående investerare och företagsbyggare, exempelvis Håkan Roos. Vi diskuterade även hur portföljbolagen bäst förbereder sig på en lågkonjunktur och vad man som företagsledare och entreprenör kan göra för att säkerställa långsiktig tillväxt även i tuffare marknadsklimat.” – David Wendel, VD First Venture

 

First Venture förvärvar 10% av Digital Diabetes Analytics

I takt med att den digitala omställningen av hälso- och sjukvårdsbranschen accelererar ser vi ett tydligt trendskifte från reaktiv till proaktiv vård. Skiftet grundas på en ökad förståelse för att rikta in sig mot en sjukdoms grundorsaker, snarare än lindring av sjukdomssymptom, leder till bättre allmänhälsa och kostnadsbesparingar inom sjukvården.

DDAanalytics har utvecklat en tjänst för automatiserade individuella analyser och beslutsstöd för diabetesteam och personer som lever med diabetes. Systemet som DDAnalytics utvecklat och kommersialiserat analyserar automatiskt all data från sensorer med kontinuerlig glukosmätning (CGM), genererar tolkningar av de bakomliggande orsakerna till ett glukosvärde utanför normalvärdet och ger behandlingsrekommendationer.

Genom emission tar DDA in ca 22 mkr i syfte att skala upp verksamheten. Bland investerarna finns, utöver First Venture, den Schweizisk-baserade fonden Serpentine Ventures, genom sin special purpose fund Swiss Diabetes Venture Fund.

 

Kommentar från First Venture:

”DDAnalytics har inte bara en djupgående förståelse för de medicinska aspekterna av diabetes, de har även en för mig oöverträffad förståelse för hur det är att leva med diabetes och hur man genom välutvecklad teknik kan underlätta såväl diabetesvården som livet med diabetes. Vi är även glada över att ha Serpentine Ventures, genom Swiss Diabetes Venture Fund, som medinvesterare. Serpentine är inte bara en väletablerad aktör på den schweiziska investeringsmarknaden, de är även nischade mot tillväxtbolag inriktade mot diabetes. Kombinationen av välutvecklad teknik, ett starkt entreprenörsteam och namnkunniga investerare bäddar för en ljus framtid för DDAnalytics, och vi är mycket glada över att vara en del av bolagets resa.” – David Wendel, VD First Venture

Läs mer

 

First Venture VD David Wendel medverkar i Produktionsänglar

Den 1 juni deltog First Ventures VD David Wendel i Produktionsänglar, ett initiativ drivet av bland annat Södertälje Science Park där svenska produktionsbolag ges möjlighet att presentera sina affärsidéer för en panel av investerare. First Venture deltog som en av panelisterna och fick under dagen möjlighet att träffa och coacha några mycket lovande bolag och entreprenörer.

 Produktionsänglar har som mission att främja produktion i Sverige och riktar sig mot industrialisering och uppskalning av startup-bolag med hårdvaruprodukter, den fas som ofta kallas dödens dal. Genom situationsbaserad coachning av produktionsexperter, utbildningsmaterial samt matchning mot tillverkare, stöttas svenska startups med hållbara innovationer att närma sig en produktionsfas med lokala tillverkare. Detta ger dubbel effekt då framgångsrika startups som skalar upp sin produktion med svenska tillverkare bidrar till jobb och tillväxt, och därmed välfärd för Sverige.

  

Humble Group förvärvar LEV Group – ett Portugisiskt varumärke och producent

LEV är ett portugisiskt varumärke verksamma inom produktion och försäljning av kosttillskott samt hälsosamma livsmedel, snacks och färdiga maträtter med höga biologiska proteinvärden. LEV kommersialiserar produkter under egna varumärken med en portfölj om cirka 150 olika produkter. Bolaget producerar dels i egen regi i Porto och Aveiro, Portugal, samt genom kontraktstillverkning hos tredje part.

Ledningen i Humble bedömer att Bolaget passar väl in i Humble Group som innovativt livsmedelsbolag med ett tydligt fokus på utveckling, produktion och erbjudande av hälsosamma produkter.

Läs mer

 

Kiliaro avser att växa genom förvärv av fotorelaterade bolag

Från start har Kiliaro utvecklat en avancerad teknisk lösning som ska förenkla lagring och delning av våra privata bilder och videos på ett säkert, tryggt och enkelt sätt. Företagets styrelse har nu beslutat att bredda erbjudandet till att innefatta även bildredigering och fysiska fotoprodukter genom förvärv av bolag med positivt kassaflöde inom dessa områden.

Läs mer

 

Sprint Biosciences tar nästa steg i NASH-programmet

Porföljbolaget Sprint Bioscience utvecklar prekliniska läkemedelsprogram inom cancerbehandling med målsättningen att nå tidig utlicensiering under den prekliniska fasen. Portföljen består idag av sex program, fem inom cancer och ett inom fettleversjukdomen NonAlcoholic Steatohepatitis (NASH).

Sprint Biosciences NASH-program fortsätter att röra sig framåt i samarbete med LG Chem. Nu inleder de båda partnerna en ny preklinisk proof-of-concept in vivo-studie för att studera effekten av de substanser som utvecklats i programmet. Dessutom meddelar man att målproteinets involvering vid utvecklingen av flera NASH-relaterade sjukdomar har bekräftats av oberoende akademiska grupper.

Läs mer

 

Alelions VD och Ordförande är med i Småbolagspodden

Alelions Åsa Nordström, VD, och Alf Blomqvist, styrelseordförande, gästar Småbolagspodden och berättar om det senaste inom företaget. Bland annat om marknaden och deras position mitt i omställningen till el och hur de ser på bolagets utveckling framåt. Småbolagspodden är podcasten om och med människorna bakom bolagen, visionerna och idéerna.

Lyssna här

 

 

Länkar

https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/first-venture-investerar-ca-6-5-mkr-i-digital-diabetes-analytics,c3580991

https://www.sprintbioscience.com/pressmeddelande/?slug=sprint-biosciences-nash-program-gar-in-i-ny-in-vivo-proof-of-concept-studie

https://www.di.se/brandstudio/first-venture-sweden/hallbarhet-som-investeringsstrategi/

https://news.cision.com/se/humble-group-ab/r/humble-forvarvar-lev-group---ett-portugisiskt-varumarke-och-producent--av-halsosamma-livsmedel-och-k,c3583037

https://www.breakit.se/pressreleaser/4283989/kiliaro-avser-att-vaxa-genom-forvarv-av-fotorelaterade-bolag

https://www.biostock.se/2022/06/sprint-bioscience-tar-nasta-steg-i-nash-programmet/

https://www.borskollen.se/podcasts/56-alelion-energy-systems-forandrar-bilindustrin-med-litiumjonteknik

 

 

 

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting