First Venture publicerar månadsbrev för juli

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter

 

Forbes publicerar artikel om portföljbolaget Mendi. Humble Group köper PRIVAB och BODY SCIENCE. Alelion Energy genomför nyemission. Spherio Group beslutar om riktad emission.

 

Forbes publicerar artikel om portföljbolaget Mendi.io

Tidsskriften Forbes publicerade i juli en artikel om First Ventures portföljbolag Mendi. Mendi har tagit fram ett pannband och en app som enkelt möjligör hjärnträning i hemmet. Tekniken i Mendis pannband bygger på så kallad ”neurofeedback” och innebär att produkten läser av aktiviteten i hjärnans organisatoriska centrum, prefrontalkortex. Genom att samtidigt koncentrera sig på en aktivitet – i Mendis fall en spelapplikation – går det att visualisera hur hjärnans aktivitet påverkar händelserna i spelet. Metoden ska, enligt förespråkarna, hjälpa till att träna hjärnan till bättre koncentration och fokus

 

Läs artikeln här

Humble Group fortsätter sin förvärvsresa genom förvärven av Privab Grossisterna AB och australiensiska Body Science

Humble Group förvärvar samtliga aktier i godisgrossisterna Privab Nässjö och Privab Stockholm, del av Privab Grossisterna AB. Affären väntas ge ökad lagerkapacitet och tillväxtmöjligheter för båda aktörerna.Privab består av sex privatägda grossister av främst konfektyr, snacks, sportnutrition och drycker. Grossisterna samlas under samma varumärke, affärssystem och marknadsbolag. Bolagen tillhandahåller också flera koncept, t ex butikskonceptet MyWay, lösviktsgodiset Gottmix och NRG FOOD (gym och sportnutrition) till hundratals butiker i Sverige.

Body Science är en framstående aktör inom nutrition på den Australienska marknaden och arbetar aktivt för att ta fram, marknadsföra och sälja ledande produkter baserade på högkvalitativa ingredienser. Förutom att Humble Group genom förvärvet utökar sitt produktutbud tar de även ett strategiskt steg in på en ny geografisk marknad som öppnar upp för ytterligare distributionsmöjligheter till butiker med landsomfattande täckning och nya säljkanaler inom onlineförsäljning.

 

Läs mer om förvärvet av Privab
Läs mer om förvärvet av Body Science

 

Alelion Energy genomför en riktad emission

Alelion Energy Systems AB har framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om
10 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,80 SEK per aktie. Kursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under dagens handel. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget 8 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader.

- Trenden inom elektrifiering accelererar. Som tidigare publicerat har bolaget beslutat att investera ca 20 Mkr i ett kompetenscentrum med syftet att utveckla nästa generations energilagringssystem, säger Åsa Nordström, VD för Alelion Energy Systems.

 

Läs mer

 

Spherio Group beslutar om riktade emissioner

Under 2022 har Spherio ställt om verksamheten mot att intensifiera fokuset på Bolagets SaaS-plattform Spherio Solutions, vilket i kombination med signifikanta kostnadsbesparingar utgör Bolagets nya strategi och målsättning - att nå kassaflödespositivitet och positivt EBITDA-resultat så skyndsamt som möjligt. Bolaget har redan signerat avtal med flertalet kunder för sin SaaS-plattform Spherio Solutions, som innebär ett nytt intäktsben med en helt ny intäktsmodell.

Styrelsen i Bolaget har nu beslutat om två riktade emissioner av konvertibla skuldebrev i syfte att utöka satsningarna på Bolagets SaaS-verksamhet. Utöver att skapa finansiell uthållighet kommer emissionslikviden därför främst att användas för fortsatta satsningar i linje med styrelsens och ledningens strategiplaner för att möta marknadens efterfrågan framgent.

Läs mer

 

 

Länkar

https://www.forbes.com/sites/rodberger/2022/07/20/mendi-powers-brain-health-education-training-game/?sh=6228dc791824

https://dagenslogistik.se/humble-group-blir-del-av-privab/

https://www.di.se/bors/pressmeddelande/5552c9e8-d605-548d-9552-a4f03f70d8bf/#header

https://news.cision.com/se/spherio-group/r/spherio-group-beslutar-om-riktade-emissioner-av-konvertibla-skuldebrev-om-8-9-msek-i-syfte-att-finan,c3604456

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2022/07/15/humble-group-ab-humble-forvarvar-body-science-ett-ledande-varumarke-i-australien-inom-sportnutrition.html

 

 

 

 

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting