First Venture substansvärde 28 februari 2022

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 28 februari 2022 till 9,01 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 44,5 %.

Substansvärdets fördelning per 28 februari 2022

 

 

 

Andel av substansvärdet

Noterade tillgångar

Sektor

Marknadsvärde, SEK*

Kr/aktie***

%

 

 

 

 

 

Humble Group

Hälsa

91 045 269

2,43

26,9%

Sprint Bioscience

Hälsa

18 735 732

0,50

5,5%

Alelion

Hållbarhet

13 269 231

0,35

3,9%

Kiliaro

Teknologi

7 236 300

0,19

2,1%

Yaytrade

Hållbarhet

1 835 700

0,05

0,5%

Lyckegård

Hållbarhet

8 827 788

0,24

2,6%

Copperstone

Hållbarhet

2 168 200

0,06

0,6%

 

 

 

 

 

Kapitalförsäkring

 

17 028 017

0,45

5,0%

 

 

160 146 237

4,27

47,4%

 

 

 

 

 

Onoterade tillgångar

 

 

 

 

Mendi Innovation

Hälsa

16 649 873

0,44

4,9%

Verduro

Hälsa

11 000 000

0,29

3,3%

Speedment

Teknologi

9 860 774

0,26

2,9%

Cling

Hållbarhet

8 600 003

0,23

2,5%

Zigrid

Hållbarhet

8 337 820

0,22

2,5%

Nutribe

Hälsa

6 534 250

0,17

1,9%

CombiQ

Teknologi

5 956 500

0,16

1,8%

Virtual eTraining

Teknologi

5 069 440

0,14

1,5%

ANS

Hållbarhet

3 277 040

0,09

1,0%

 

 

75 285 700

2,01

22,3%

 

 

 

 

 

Övriga onoterade värdepapper

 

6 441 592

0,17

1,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt innehav

 

241 873 529

6,45

71,6%

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar-skulder**

96 104 831

2,56

28,4%

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

337 978 360

9,01

100,0%

 

 

 

 

 

* Baseras på aktiekurser: Humble 21 kr/aktie, Sprint Bioscience 3.83 kr/aktie, Alelion 0.92, Kiliaro 2.20 kr/aktie, Yaytrade 2.11 kr/aktie, Lyckegård 4.88 kr/aktie, Copperstone 1.17 kr/aktie

**Varav ca 92,3 MSEK avser likvida medel

 

 

 

 

***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

 

 

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB +46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting