First Venture förvärvar patent, teknik, maskinpark och lokaler samt övertar kundrelationer och anställda från Applied Nano Surfaces ABs konkursbo genom det nybildade dotterbolaget Tribonex AB

First Venture Sweden AB (publ) (”First Venture”) har förvärvat allt inkråm från Applied Nano Surfaces ABs (”ANS”) konkursbo för 1 mkr samt övertagit samtliga anställda och de centrala kundrelationerna från ANS genom First Ventures nybildade dotterbolag Tribonex AB (”Tribonex”). Vidare har First Venture investerat 4 mkr i Tribonex i syfte att skala upp Tribonexs verksamhet.

ANS bildades för 14 år sedan och har sedan bolagets bildande arbetat med utveckling och produktion av ytbehandling i syfte att minimera friktion och öka hållbarheten för mekaniska komponenter utan att påverka prestandan. Tekniken har kostat ca 150 mkr i utvecklingskostnader och bolagets produkter har funnits på marknaden under en längre tid. Under de senaste åren har ANS knutit till sig kunder som Honda, Volvo, Daimler, m.fl. och bolaget värderades under 2021 till ca 100 mkr.  På grund av de makroekonomiska effekter som orsakades av pandemin försattes ANS i konkurs under 2022, varefter First Venture förvärvat inkråmet och övertagit samtliga anställda och de centrala kundrelationerna.

Den ytbehandlingsteknik som ANS utvecklat är applicerbar på i stort sett alla typer av stål- och järnkomponenter och de friktionsreducerande effekter som ytbehandlingen medför skapar såväl lägre energiförbrukning som lägre kostnader. Tekniken har historiskt främst använts på förbränningsmotorer i syfte att öka effekt och reducera bränsleförbrukning. En central del i Tribonex framtida satsning består av ett nytt fokus på eldrivna fordon, där tekniken kan medföra lägre energiförbrukning med längre räckvidd samt minskat slitage och ökad livslängd.

”Vi ser inte bara omställningen till hållbar energi som en avgörande del för vår planets framtid, vi ser den även som en mycket lovande del i vår investeringsstrategi. Parallellt med en ökande efterfrågan på förbättrad hållbarhet från kunder, såväl privatpersoner som bolag, så växer de regulatoriska kraven för bil- och maskintillverkare. En omställning som vi ser odelat positivt på och som samtidigt skapar stark tillväxt för bolag med produkter och tjänster som främjar och underlättar denna omställning. Genom Tribonexs teknik, kunskap och kundrelationer har bolaget stora möjligheter att bli marknadsledande inom hållbar ytbehandling, något som validerats av kunder som Honda och Volvo.” – David Wendel, VD First Venture.

”Vi ser stora möjligheter i den omställning som både fordonsindustri och generell industri genomgår idag med krav på hållbarhet, livslängd och minimerad energiförbrukning. Vår ytbehandlingsteknik är både kostnadseffektiv och ger stor effekt och den uppgraderade lösning vi nyligen tagit fram kan appliceras även på avancerade komponenter som kugg. Ombearbetning av brukade komponenter gör även att vi kan stötta våra kunder att ta fram lösningar för den cirkulära ekonomin. First Ventures satsning gör att vi kan realisera vår nya strategi att även erbjuda behandling av komponent och få ut våra lösningar på bred bas i marknaden” – Christan Kolar, VD Tribonex

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB +46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting