First Venture substansvärde 31 juli 2022

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 juli 2022 till 8,08 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 34,6 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-juli 2022 uppgår till -22,8 %. First North All-share Index avkastade -31,6 % under samma period.

Substansvärdets fördelning per 31 juli 2022

 

 

 

Andel av substansvärdet

Noterade tillgångar

Sektor

Marknadsvärde, SEK*

Kr/aktie***

%

 

 

 

 

 

Humble Group

Hälsa

70 885 245

1,89

23,4%

Sprint Bioscience

Hälsa

14 871 181

0,40

4,9%

Alelion

Hållbarhet

11 293 269

0,30

3,7%

Kiliaro

Teknologi

5 127 465

0,14

1,7%

Lyckegård

Hållbarhet

5 215 062

0,14

1,7%

Copperstone

Hållbarhet

1 961 000

0,05

0,6%

Spherio

Hållbarhet

1 135 100

0,03

0,4%

 

 

 

 

 

Kapitalförsäkring

 

16 803 252

0,45

5,5%

 

 

127 291 574

3,39

42,0%

 

 

 

 

 

Onoterade tillgångar

 

 

 

 

Verduro

Hälsa

18 440 000

0,49

6,1%

Mendi Innovation

Hälsa

16 649 873

0,44

5,5%

CombiQ

Teknologi

16 238 100

0,43

5,4%

Speedment

Teknologi

9 860 774

0,26

3,3%

Cling

Hållbarhet

8 600 003

0,23

2,8%

Zigrid

Hållbarhet

8 337 820

0,22

2,7%

Tribonex

Hållbarhet

8 050 800

0,21

2,7%

Digital Diabetes Analytics

Hälsa

6 741 500

0,18

2,2%

Virtual eTraining

Teknologi

5 069 440

0,14

1,7%

Mindforce Game Lab

Hälsa

3 599 876

0,10

1,2%

 

 

101 588 186

2,71

33,5%

 

 

 

 

 

Övriga onoterade värdepapper

 

4 720 666

0,13

1,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt innehav

 

233 600 426

6,23

77,0%

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar-skulder**

69 761 155

1,86

23,0%

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

303 361 581

8,08

100,0%

 

 

 

 

 

* Baseras på aktiekurser: Humble 16,35 kr/aktie, Sprint Bioscience 3,04 kr/aktie, Alelion 0,78, Kiliaro 1,56 kr/aktie, Spherio 0,73 kr/aktie

Lyckegård 2,80 kr/aktie, Copperstone 1,06 kr/aktie

 

 

 

**Varav ca 52,6 MSEK avser likvida medel

 

 

 

 

***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

 

 

 

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting