First Venture publicerar månadsbrev för oktober

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter

Alelion säkrar 2023 med en orderstock på 230 mkr. Kiliaro når ytterligare 4,5 miljoner medlemmar genom nytt samarbete. First Venture ser ökat engagemang från större aktieägare. Lyckegård slutför förvärv och presenterar framtidsvision för Aktiespararna. Förändringsresan i Tribonex fortsätter. Copperstone genomför riktad nyemission.

Alelion säkrar orderstock på 230 miljoner kronor för 2023

First Ventures portföljbolag Alelion Energy Systems ökar omsättningen med 44% mot årets första tre kvartal jämfört med samma period 2021. Under tredje kvartalet ökade omsättningen till 15,0 Mkr (11,8) vilket är en ökning med 28% jämfört med motsvarande period föregående år. Den högre nettoomsättningen kommer från Alelions specialfordonstillverkande kunder som märker av en markant ökning i slutkunders efterfrågan av elektrifierade fordon. Deras kunder ser att trenden inom elektrifiering accelererar och har nu lagt order för 2023. Under tredje kvartalet inkom Alelions största order hittills på 130 Mkr som följdes upp med en starkare orderprognos än förväntat från ytterligare en kund. Orderstocken de tar med sig för leveranser i 2023 ligger nu på 230 Mkr och är deras hittills högsta orderstock.

Kommentar från First Venture:

”Jag är imponerad av hur Alelions ledning fortsätter att leverera på deras långsiktiga plan. Det strategiska beslutet att utöka produktionskapaciteten har efterföljts av ett flertal större beställningar från kunder, vilket visar på Alelions förståelse för och positionering inom batterimarknaden. Under helåret 2021 hade Alelion en omsättning på ca 53 miljoner kronor. Att bolaget redan nu har säkrat en orderstock på närmare 230 miljoner kronor för 2023 är en tydlig signal på såväl en ökande efterfrågan som Alelions förmåga att möta och överträffa kunders förväntningar.” säger David Wendel, VD First Venture.

Läs mer

Kiliaro tecknar avtal med en av Turkiets största lojalitetsklubbar

Portföljbolaget Kiliaro tecknar avtal med Zubizu, en av Turkiets största lojalitetsklubbar, med en medlembas på över 4,5 miljoner medlemmar. Ytterligare ett steg i bolagets sälj- och marknadsstrategi mot att stärka varumärket och öka kundbasen i Turkiet meddelar bolaget.

- Vi gör stora framsteg i att leverera på vår sälj- och marknadsstrategi. I rask takt fortsätter vi samla strategiskt viktiga samarbeten på den turkiska marknaden. Jag är glad att vi på kort tid lyckats landat detta och ser nu fram emot att inleda vår kommunikation och erbjudande till Zubizus medlemsbas säger Kiliaros VD Elie Komo.

Kommentar från First Venture:

”I december förra året avslöjade Kiliaro sina expansionsplaner för marknaden. Det var för mig tydligt att expansionsplanerna var såväl vågade som väl genomtänkta. Ett stort fokus i bolagets tillväxtresa var att nå ut till användare i nya länder, där Turkiet var en av de första marknaderna som Kiliaro skulle slå sig in på. En klokt strategi i mina ögon. Turkiet är en tillväxtmarknad med hög internetpenetration och en befolkning på ca 90 miljoner människor med stark närvara på sociala medier. Under året har Kiliaro tagit stora steg in i Turkiet, delvis genom strategiska samarbeten med Reeder, Turkish Airlines och nu senast med Zubizu. Elie Komo, VD på Kiliaro, och teamet på Kiliaro harunder året uppnått mål efter mål i den ambitiösa expansionsplanen. Vi är mycket glada över att vara en del av Kiliaros resa och ser med spänning fram emot den fortsatta tillväxten” säger David Wendel, VD på First Venture.  

Läs mer

First Venture ser ökat engagemang ifrån stor aktieägare

First Venture kallade till extra bolagsstämma i oktober med syfte att ombilda styrelsen. Kallelsen kommer efter ett önskemål från Rutger Arnhult, största enskilda aktieägare i First Venture, som ser en fortsatt stor potential i investeringar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet och som vill öka sitt engagemang i bolaget genom att välja in Johan Varland och Erik Borgblad i bolagets styrelse.

Kommentar från First Venture:

”Vi uppskattar det stora engagemang som en stor del av våra aktieägare visar för såväl First Venture som för våra portföljbolag, men självklart är det extra roligt att Rutger Arnhult, en av Sveriges mest framstående investerare och entreprenörer, visar ett ökat engagemang och tro på vår investeringsfilosofi.” säger David Wendel, VD på First Venture

Läs mer

Lyckegård slutför förvärv. VD Christian Bjärntoft presenterar för Aktiespararna

Den 17 augusti 2022 tillkännagav Lyckegård att Bolaget tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Östorps Bevattning för 35 miljoner kronor, med beräknat tillträde senast den 1 november 2022. Efter att all emissionslikvid nu influtit har Lyckegård den 17e oktober tillträtt aktierna i Östorps Bevattning och genomfört Säljaremissionen. First Venture deltog med en emissionslikvid på ca 2,7 Mkr. Den 4e oktober så presenterade VD Christian Bjärntoft Lyckegård Group för Aktiespararna i Västra Blekinge/Bromölla.

Läs mer om förvärv

Se VD presentation

Tribonex förändringsresa fortsätter

Sedan en tid tillbaka har portföljbolaget Tribonex fokuserat på ytbehandling av delar för EV fordon. I oktober uppmärksammades deras teknik Triboconditioning CG, som används för ytbehandling av kugghjul i EV bilar, i industritidningen ”Transmission Technology International”.

Läs mer

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs ca 235Mkr

Copperstone Resources har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission och tillförs därigenom cirka 235 miljoner kronor före transaktionskostnader. Den Riktade Nyemissionen tecknades av kvalificerade investerare, däribland First Ventures ankarinvesterare Håkan Roos, genom RoosGruppen AB, samt profilerna Thomas von Koch och Jan Ståhlberg. Styrelsen har för avsikt att under hösten kalla till en extra bolagsstämma där ett förslag om val till ny styrelseledamot kommer att läggas fram.

Läs mer

Länkar

https://investors.kiliaro.com/press-releases/F73A68133A2C4D3A-kiliaro-i-avtal-med-zubizunar-45-miljoner-medlemmar-genom-platformen

https://investors.kiliaro.com/press-releases/AD0B075EC586297E-nasta-generation-sociala-medier-handlar-om-privat-delning

https://news.cision.com/se/lyckegard-group-ab/r/lyckegard-slutfor-forandringarna-i-bolagsstrukturen,c3642347

https://copperstone.se/en_gb/copperstone-genomfor-riktad-nyemission-om-cirka-235-msek-och-thomas-von-koch-blir-storste-aktieagare/

https://www.sprintbioscience.com/pressmeddelande/?slug=sprint-bioscience-offentliggor-prospekt-avseende-foretradesemission-av-units-om-cirka-29-9-msek

https://www.sprintbioscience.com/pressmeddelande/?slug=sprint-bioscience-delarsrapport-for-januari-september-2022

https://tribonex.com/2022/10/14/gear-finishing-optimization-transmission-technology-international-2022/

wkr0006.pdf
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting