Okategoriserad

Humble förvärvar TRUE GUM – ett europeiskt foodtech-bolag inom tuggumin, mintpastiller och halstabletter

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av Group 472 ApS (”True Gum” eller “Bolaget”), avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget och dess dotterbolag (“Transaktionen”). Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 352,4 miljoner* kronor, varav 237,2 miljoner kronor utgör fast köpeskilling (”Köpeskillingen”), 31,6 miljoner kronor utgör uppskjuten köpeskilling och upp […]
Read More

First Venture publicerar substansvärde månadsvis

Med start idag kommer First Venture Sweden AB månadsvis publicera en uppdatering av bolagets substansvärde. First Ventures substansvärde per aktie uppgick till 9,85 kronor per 2021-09-30. Rabatten i förhållande till börskursen var 28,5 %. Registrera dig här för att ta del av First Venture Sweden ABs uppdateringar avseende substansvärde, nyhetsbrev och pressmeddelanden. Läs mer
Read More

Humble förvärvar vegansk tillverkare SOYA OY, med varumärkena JALOTOFU och JALOTEMPE

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av Soya Oy (”Soya” eller “Bolaget”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget (“Transaktionen”). Köpeskillingen för aktierna i Bolaget uppgår till en fast ersättning om ca 24,6 miljoner kronor (”Köpeskillingen”). Rörliga tilläggsköpeskillingar kan även komma att utgå baserade på framtida EBITDA-resultat för 2022 och […]
Read More

Stärkande kvartal för Sprint Bioscience

En intensiv och nyhetstät period läggs till handlingarna när Sprint Bioscience rapporterar det tredje kvartalet 2021. Licensavtal och företrädesemission gör att bolaget nu står i sin hittills starkaste finansiella position, redo att ta nästa steg i utvecklingen. BioStock kontaktade vd Erik Kinnman för att få hans syn på det gångna kvartalet och på framtiden. Med […]
Read More

HUMBLE FÖRVÄRVAR SWECARB OCH VARUMÄRKET VITARGO

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av Swecarb AB (“Bolaget”) avseende samtliga aktier i Bolaget (“Transaktionen”). Bolaget förvärvas till en värdering om cirka 27,4 miljoner kronor på kassa och skuldfri bas. Köpeskillingen för aktierna i Bolaget uppgår till en fast ersättning om 30 miljoner kronor (”Köpeskillingen”) samt en fast tilläggsköpeskilling […]
Read More

Sprint Bioscience offentliggör utfall i företrädesemission

Sprint Bioscience AB (“Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 6 augusti 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden löpte ut den 31 augusti 2021, tecknades, med och utan stöd av teckningsrätter, till cirka 65 procent. Resterande del av Företrädesemission, cirka […]
Read More