Månad: december 2021

Humble förvärvar TRUE GUM – ett europeiskt foodtech-bolag inom tuggumin, mintpastiller och halstabletter

Humble Group AB (publ) (“Humble”) har tecknat bindande avtal med ägarna av Group 472 ApS (”True Gum” eller “Bolaget”), avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget och dess dotterbolag (“Transaktionen”). Den totala köpeskillingen uppgår till maximalt 352,4 miljoner* kronor, varav 237,2 miljoner kronor utgör fast köpeskilling (”Köpeskillingen”), 31,6 miljoner kronor…
Read More

Humble höjer finansiella mål och inleder processen för att byta redovisningsprinciper till IFRS samt byta marknadsplats till NASDAQS huvudlista

Styrelsen i Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) antog den 26 mars 2021 finansiella mål för Humble-koncernen på medellång sikt. Styrelsen beslutade den 10 augusti 2021 att höjda det finansiella tillväxtmålet och lönsamhetsmålet. Mot bakgrund av en fortsatt stark tillväxt, hög tillgång till attraktiva förvärv samt positivt mottagande från…
Read More
Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.

Cryptocurrency
Business Construction
Business Coach
Consulting
Immigration
Finance 2
Corporate 1
Corporate 2
Corporate 3
Consulting
Business 1
Business 2
Business 3
IT Solution
Tax Consulting
Human Resource
Life Coach
Marketing
Insurance
Finance RTL
Marketing
Consulting
Consulting